home

Pomursko društvo za kakovost

Prehod na novo izdajo standarda ISO 22000:2018

Dogodki >>

V četrtek, 22.4.2021 od 9.00 do 12.00 ure, preko spletne platforme Zoom

Zaradi pandemije Covid-19 in z njo povezanih ukrepov se je podaljšalo obdobje prehoda na novo izdajo standarda ISO 22000:2018, sistema vodenja varnosti živil (SVVŽ), ki živilskim organizacijam omogoča prepoznavanje in nadzor tveganj pri proizvodnji živil. Po prvotnem planu bi se prehodno obdobje zaključilo junija 2021, zaradi razmer pa je prehodno obdobje podaljšano do 31. decembra 2021. Predstavniki prehrambne verige po vsem svetu ste s tem dobili dodatnih 6 mesecev, da se lahko pripravite na zahteve nove izdaje standarda.

Spadate tudi vi med tiste, ki ste s prehodom čakali do zadnjega?
Imate že nekaj informacij o novi izdaji, pa vendar bi želeli  še enkrat slišati ključne spremembe, v primerjavi s prejšnjo verzijo?
Morate izvesti notranjo presojo po novi verziji ISO 22000:2018, vas pa zanima, na kaj bi morali biti pozorni?


Udeležite se e-izobraževanja in si olajšate ta prehod.

PROGRAM
-     Predstavitev zahtev standarda ISO 22000:2018 s poudarkom na:
•    Ključne spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo
-    Izvedba notranje presoje

PREDAVATELJICA
Manja Lampe, po izobrazbi tudi univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. Ima številne izkušnje z vzpostavitvijo varnosti in kakovosti po standardih CAC/RCP (HACCP), BRC, IFS, GMP, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 v proizvodnih, prodajnih in logističnih podjetjih (več kot 30). Izvedla že več kot 60 zunanjih presoj po standardih ISO 9001, ISO 22000 in HACCP. Je predavateljica in vodja tečajev iz področij zagotavljana varnosti živil, prehod na novo izdajo ISO 22000:2018, usposabljanj za skrbnike sistema vodenja varnih živil in drugo.

KOTIZACIJA
Kotizacija za online izobraževanje je 105,00 € na udeleženca (nismo davčni zavezanci). Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 15. aprila 2021 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.
 
PRIJAVE IN ODJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 15. aprila 2021. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 15. aprila 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

 

 

Nazaj