home

Pomursko društvo za kakovost

Osnove obvladovanja tveganj

Dogodki >>

 11. maj 2021 od 9.00 do 13.00 ure

Spletno izobraževanje, preko spletne platforme Zoom.

(v kolikor bo možna fizična izvedba, pa izvedba na naslovu: Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota)

Novi standardi s področja sistemov vodenja prinašajo tudi zahteve / vsebine, ki se nanašajo na področje tveganj. Zahteve so po eni strani zelo ohlapne po drugi strani pa je, ne glede na  standarde, obvladovanje tveganj eden ključnih izzivov za vsako organizacijo. Praksa kaže, da so organizacije pri tem različno uspešne. Ilustrativna je naslednja izjava: »Obstaja tveganje, da boste sistem obvladovanja tveganj tako zakomplicirali, da ga še sami ne boste razumeli.«
Zato na usposabljanju na enostaven in razumljiv način razložimo osnovne pojme s področja obvladovanja tveganj in predstavimo primere, ki jih je možno hitro prenesti v prakso.
Usposabljanje okvirno sledi smernicam standarda ISO 31000.
 
PROGRAM:

•    Kaj je pogoj, da nas obvladovanje tveganj sploh pritegne?
•    Razlaga osnovnih pojmov s področja obvladovanja tveganj
•    Na kaj nas opozarjajo standardi ISO
•    Kakšni so možni pristopi?
•    Ključni koraki pri obvladovanju tveganj
•    Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj
•    Priprava enostavnega registra tveganj (udeleženci prejmejo predlogo v Excellu)
•    Katerih napak napak pri obvladovanju tveganj ne smemo ponoviti

 Usposabljanje je namenjeno:
• Lastnikom procesov
• Skrbnikom sistemov vodenja (vodjem kakovosti)
• Vsem zaposlenim, ki jih to področje zanima
• Svetovalcem na področju sistemov vodenja
• Notranjim presojevalcem
• Nosilcem standarda ISO 9001:2015
 
TEČAJ BO VODIL:
Tomaž Babnik deluje na področju kakovosti in sistemov vodenja že več kot 25 let. V tem obdobju je najprej delal kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju in nato kot stalno zaposleni presojevalec na SIQ-ju. Od l. 1996 deluje kot: 
• svetovalec za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in VZD (vzpostavljenih in certificiranih več kot 135 sistemov vodenja)
• vodilni presojevalec po standardih ISO (450 različnih vrst presoj). 
• predavatelj za različne teme s področja sistemov vodenja (notranji in zunanji presojevalci, procesi, orodja kakovosti, zahteve standardov, …).
• vodilni ocenjevalec za Priznanje RS za poslovno odličnost (od l. 1997)
 
Največ svetovalnih projektov izvaja v mikro, malih in srednje velikih organizacijah. V letih 2011–2015 je vodil skupino sedmih svetovalcev, ki je sodelovala pri vzpostavitvi sistema vodenja v UKC Ljubljana.
Deluje tudi širše v regiji (D, HR, MK, TR) ter v hčerinskih firmah mednarodnih podjetij (Knauf, ABB, Schindler, ...). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol.
 
Je tudi in avtor več člankov in referatov s področja sistemov vodenja. 
 
KOTIZACIJA
Kotizacija za delavnico je 135,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 4. maja 2021 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.
 
PRIJAVE IN ODJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 4. maja 2021. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 4. maja 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo. 
 
 

 

Nazaj