home

Pomursko društvo za kakovost

Izvedli smo prehod na nove standarde - kaj sedaj?

Dogodki >>

16. april 2019 od 9.00 do 15.00 ure na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota.

V obdobju 2015 – 2018 so bile aktivnosti skrbnikov sistemov vodenja, in v določeni meri tudi lastnikov procesov, usmerjene v študij in implementacijo zahtev standardov. Cilj je bil torej uspešno in kolikor se da koristno izvesti prehod na nov standard. Po formalni izvedbi prehoda (certifikat po novem standardu) nastane določeno zatišje, vakuum. Pojavijo se določena vprašanja, ki jih bomo odprli in obravnavali na sami delavnici / brainstormingu z vodeno izmenjavo mnenj in priložnosti.
 
PROGRAM:
• Prehod na nove standarde je proces, ki ni zaključen:
o kaj smo spremenili
o kaj bi še lahko
• Smeri razvoja sistemov vodenja:
o kaj nas moti pri našem sistemu
o kaj delamo »zaradi ISO-ta«
o kako to izboljšati
• Kaj lahko iz drugih pristopov / standardov (EN 15224, EN 13485, Q1, EQUASS, EFQM, …) vključimo v naš sistem vodenja
 
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO:
• Skrbnikom sistemov vodenja (vodjem kakovosti)
• Lastnikom procesov
• Svetovalcem na področju sistemov vodenja
• Notranjim presojevalcem
 
TEČAJ BO VODIL:
Tomaž Babnik deluje na področju kakovosti in sistemov vodenja že več kot 25 let. V tem obdobju je najprej delal kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju in nato kot stalno zaposleni presojevalec na SIQ-ju. Od l. 1996 deluje kot: 
• svetovalec za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in VZD (vzpostavljenih in certificiranih več kot 135 sistemov vodenja)
• vodilni presojevalec po standardih ISO (450 različnih vrst presoj). 
• predavatelj za različne teme s področja sistemov vodenja (notranji in zunanji presojevalci, procesi, orodja kakovosti, zahteve standardov, …).
• vodilni ocenjevalec za Priznanje RS za poslovno odličnost (od l. 1997)
 
Največ svetovalnih projektov izvaja v mikro, malih in srednje velikih organizacijah. V letih 2011–2015 je vodil skupino sedmih svetovalcev, ki je sodelovala pri vzpostavitvi sistema vodenja v UKC Ljubljana.
Deluje tudi širše v regiji (D, HR, MK, TR) ter v hčerinskih firmah mednarodnih podjetij (Knauf, ABB, Schindler, ...). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol.
 
Je tudi in avtor več člankov in referatov s področja sistemov vodenja. 

KOTIZACIJA
Kotizacija za delavnico je 135,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 9. aprila 2019 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.
 
PRIJAVE IN ODJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 9. aprila 2019. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 9. aprila 2019. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo. 
 

 

Nazaj