home

Pomursko društvo za kakovost

ISO 9001 - praktična razlaga s poudarkom na odgovorih na vprašanja udeležencev

Dogodki >>

 

12. oktober 2021 od 9.00 do 15.00 ure na naslovu Ulica Arhitekta novaka 9, 9000 Murska Sobota.

V času epidemije smo (bili) še bolj usmerjeni k temu, da res delamo stvari, ki so potreben in koristne. Ob tem se velikokrat vprašamo ali nam je sistem vodenja kakovosti (ISO) res v korist ali je zgolj neko dodatno breme.

 

Namen delavnice je udeležencem predstaviti praktične pristope k dobremu razumevanju standarda in njegovi koristni uporabi.

 

Usposabljanje je namenjeno:

·         tistim, ki se šele spoznavajo s področjem standardov za sistem vodenja in

·         tistim, ki imajo izkušnje in zato vprašanja in dileme iz prakse.

 

Zadnje čase zaznavamo vedno več razmislekov o tem ali je smiselno izvajati določene spremembe v sitemu vodenja ali pa bi bilo zadeve najbolje zastaviti na novo. Tudi te dileme bomo razrešili na usposabljanju.

 

 Aktivno sodelovanje udeležencev bomo spodbudili tudi z uporabo aplikacije Mentimeter.

 

PROGRAM:

 

Uvod     (od 9.00 do 11.00 ure)    

                                                                                                                   

 • Kakšno mesto ima(jo) standard(i) v sistemu vodenja
 • Kako so nastali standardi in zakaj je to pomembno še danes
 • Kaj pri branju standarda praviloma spregledamo
 • Izpolnjevati ali uporabljati standard?
 • Predstavitev vsebine standarda
 • Predstavitev primerov kako standard brati, razumeti in uporabiti v praksi

 

 Odgovori na vprašanja udeležencev    (od 11.00 o 15.00 ure)

 

 Vprašanja v stilu:

 • Ali je res, da standard zahteva …
 • Ali je v redu, če …
 • Ali je res, da moramo …
 • Vsi imajo Poslovnik po točkah standarda, bere ga pa nihče – kaj lahko tu storimo …
 • Kako naj si razlagam in uporabim točko standarda X.Y v naši organizaciji
 • Vsi imajo Register tveganj – ali je obvezen?

 

TEČAJ BO VODIL:

Tomaž Babnik deluje na področju kakovosti in sistemov vodenja že več kot 25 let. V tem obdobju je najprej delal kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju in nato kot stalno zaposleni presojevalec na SIQ-ju. Od l. 1996 deluje kot:

• svetovalec za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in VZD (vzpostavljenih in certificiranih več kot 135 sistemov vodenja)
• vodilni presojevalec po standardih ISO (450 različnih vrst presoj).
• predavatelj za različne teme s področja sistemov vodenja (notranji in zunanji presojevalci, procesi, orodja kakovosti, zahteve standardov, …).
• vodilni ocenjevalec za Priznanje RS za poslovno odličnost (od l. 1997)

Največ svetovalnih projektov izvaja v mikro, malih in srednje velikih organizacijah. V letih 2011–2015 je vodil skupino sedmih svetovalcev, ki je sodelovala pri vzpostavitvi sistema vodenja v UKC Ljubljana.

Deluje tudi širše v regiji (D, HR, MK, TR) ter v hčerinskih firmah mednarodnih podjetij (Knauf, ABB, Schindler, ...). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol.

Je tudi in avtor več člankov in referatov s področja sistemov vodenja. 

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za delavnico je 110,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 5. oktobra 2021 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

 

PRIJAVE IN ODJAVE:

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 5. oktobra 2021. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 5. oktobra 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo. 

 

 

Nazaj