home

Pomursko društvo za kakovost

Izobraževanje

Za zainteresirane posameznike, zaključene skupine in organizacije izvajamo in organiziramo izobraževanja, usposabljanja, predavanja in seminarje z izbranimi in priznanimi strokovnjaki iz pomurskega in širšega slovenskega prostora. Vsebino, obseg in termine izobraževanj za skupine in organizacije usklajujemo in prilagajamo vašim željam in zahtevam.

Naša ponudba na področju izobraževanja obsega naslednja področja:

  • kakovost, sistemi vodenja kakovosti, standardi kakovosti, notranje presoje,
  • sistemi vodenja (sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001, sistem družbene odgovornosti SA 8000, poslovna odličnost, idr.),
  • poslovni procesi (upravljanje procesov, izboljševanje in prenova poslovnih procesov),
  • stalne izboljšave,
  • vodenje projektov,
  • management, vodenje in organizacija,
  • upravljanje sprememb,
  • inovativnost, ustvarjalnost.

V kolikor želite izobraževanje z drugimi vsebinami, nas kontaktirajte in bomo za vas poiskali kompetentne strokovnjake s praktičnimi izkušnjami.

Kontaktna oseba za področje izobraževanja sta dr. Branko Škafar, podpredsednik in vodja izobraževanja PDK (branko.skafar@siol.net) in Anita Števanec (info@pdk-drustvo.si), strokovna sodelavka.