home

Pomursko društvo za kakovost

Vabilo na usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM

Dogodki >>

 Vabilo na usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS) organizira mednarodno in licencirano usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EFQM Assessor Training - EAT), in sicer v februarju in marcu 2015.

Tridnevno izobraževanje je zasnovano z namenom usposobiti kvalificirane ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM kot tudi zagotoviti poglobljeno razumevanje modela odličnosti EFQM in logike RADAR. Gre za učinkovito učno izkušnjo, kar zagotavljajo usposobljeni strokovnjaki za izvedbo usposabljanj za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM. Usposabljanje bosta izvedla člana SZKO mag. Uroš Gunčar in g. Rajko Novak, ki sta pri EFQM akreditirana predavatelja z bogatimi ocenjevalnimi izkušnjami v okviru državne nagrade – Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost in evropske nagrade EFQM za odličnost.

Na usposabljanju EAT boste pridobili naslednja znanja in veščine:
• delo v skupinah in ocenjevanje,
• ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM,
• postopek ocenjevanja,
• izvedba intervjujev v okviru obiska organizacije,
• ocenjevanje in točkovanje,
• zaključna priprava na obisk organizacije,
• pregled intervjujev in priprava povratne informacije,
• zaključna priprava povratnih informacij in predstavitev,
• ključne točke o pridobljenem znanju in spretnostih za izvajanje ocenjevanja.
Komu je namenjeno usposabljanje EAT?

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM je namenjeno vsakomur, ki ga zanima poglobljeno znanje o modelu odličnosti EFQM in ocenjevanju. Uspešno zaključeno usposabljanje je predpogoj za kandidaturo za ocenjevalca pri državni nagradi PRSPO. Ostali pogoji so objavljeni na spletni strani MIRS.
Pri tem naj vas spomnimo še na priporočilo št. 11 upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije o doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin, v skladu s katerim Slovenski državni holding pričakuje, da se bodo vse družbe s kapitalsko naložbo države/skupine redno letno samoocenjevale po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM.

Kakšno predhodno znanje in veščine potrebujete?
• ustrezne poslovne izkušnje,
• dobro poznavanje modela odličnosti EFQM.
Kdaj in kje?

Na voljo sta dva termina:
1. termin: sreda, četrtek in petek, 11.-13. februar 2015, od 9. do 17. ure.
2. termin: sreda, četrtek in petek, 11.-13. marec 2015, od 9. do 17. ure.

Usposabljanje bo predvidoma potekalo v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani.

Cena:
• za člane SZKO: 976 EUR (800 EUR + DDV)
• za nečlane: 1.098 EUR (900 EUR + DDV)
Cena za to licenčno usposabljanje v tujini je praviloma dvakratnik teh cen.

Pisne prijave, ki jih sprejemamo do zapolnitve mest, oddajte čim prej z izpolnitvijo prijavnice na e-naslov info@szko.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 01/589 84 90.

Nazaj