home

Pomursko društvo za kakovost

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (BS OHSAS 18001)

Dogodki >>


17.6.2014 od 8.30 do 15.30 ure na naslovu ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001 je eno izmed organizacijskih orodij za zmanjševanje poškodb pri delu in zmanjševanje negativnih vplivov na zdravje zaposlenih. Eden izmed pomembnih elementov sistema je izvajanje rednih presoj, ki jih morajo izvajati usposobljeni presojevalci.
 

PROGRAM:
 Predstavitev področja varnosti in zdravja pri delu,
 Predstavitev zahtev mednarodnega standarda BS OHSAS 18001 za področje vodenja varnosti in zdravja pri delu,
 Razlaga zahtev standarda BS OHSAS 18001 na praktičnih primerih,
 Pomembnost integracije sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu z drugimi sistemi vodenja (na primer: kakovost, okolje),
 Predstavitev tehnik za izvajanje notranjih presoj sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu,
 Kompetentnost presojevalcev,
 Študij primera in simulacija notranje presoje,
 Pisni preizkus znanja.

PREDAVATELJ:
Mag. Alojz Bitenc je samostojni svetovalec pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti ter zdravja pri delu ter drugih orodij za racionalizacijo poslovnih procesov v organizacijah. V zadnjih 15 letih je sodeloval v preko 100 projektih uvajanja sistemov vodenja v najvidnejših slovenskih podjetjih. Na »Slovenskem Inštitutu za kakovost« že vrsto let predava različne teme s področja varnosti in zdravja pri delu ter ravnanja z okoljem.
 

KOMU JE PREDAVANJE NAMENJENO:
- Odgovornim osebam za področje varnosti in zdravja pri delu v organizacijah,
- Notranjim presojevalcem ostalih sistemov vodenja, ki želijo razširiti področje presojanja,
- Vodilnim delavcem, ki so odgovorni za področje varnosti in zdravja v organizacijah.
 

KAJ BODO UDELEŽENCI Z UDELEŽEBO PRIDOBILI
Udeleženci bodo pridobili znanje za izvajanje notranjih presoj sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v svojih organizacijah.
Udeleženci bodo prejeli potrdila PDK o usposobljenosti za izvajanje notranjih presoj sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v svojih organizacijah.

 KOTIZACIJA

Cena tečaja je 145,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 10. junija 2014 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 10. junij 2014. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 10. junija 2014. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

 

Nazaj