home

Pomursko društvo za kakovost

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti – ISO 9001:2015

Dogodki >>

 6. in 10. januar 2017 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti. 

 
Se želite usposobiti za izvajanje notranje presoje? In ne samo to. Bi bili radi ponosni na vašo dobro izvedeno presojo, s katero bodo zadovoljni tako sodelavci, kot tudi vodstvo vaše organizacije? Potem vam priporočamo, da se udeležite tega tečaja, ki ga bo vodil vodilni presojevalec z več kot 25-letnimi presojevalskimi izkušnjami in tudi soustvarjalec standarda ISO 9001:2015.
 
PROGRAM
 
1. Proces notranje presoje (podrobna predstavitev vseh korakov)
2. Tehnike izvajanja presoje
3. Splošno o standardu ISO 9001:2015 (načela vodenja kakovosti, zasnova in struktura standarda) 
4. Vsebina standarda ISO 9001:2015 (podroben pregled zahtev standarda in načina presojanja) – predavanje z vajami
5. Simulacija presoje, vaje
6. Kompetentnost presojevalcev
7. Pisni preizkus znanja
 
Dovolj časa bo tudi za vaša vprašanja in odgovore, izmenjavo mnenj, pogledov in izkušenj ... in za številne presojevalske trike, ki vam jih bo predstavil vodja tečaja.
 
VODJA TEČAJA
Tečaj bo vodil mag. Peter Kunc, ki že več kot 25 let deluje v domovini in tujini na področju vodenja kakovosti kot vodilni presojevalec, predavatelj in svetovalec. Kot član mednarodnega tehničnega odbora ISO/TC 176 je neposredno aktivno sodeloval pri pripravi nove izdaje standarda ISO 9001:2015, je pa tudi član skupine za tolmačenje zahtev standarda ISO 9001. Ima raznovrstne delovne izkušnje iz gospodarstva in javnega sektorja, kjer je delal na področjih, povezanih z vodenjem kakovosti. Bil je tudi prvi direktor področja ocenjevanja sistemo vodenja na SIQ.

TEČAJ JE NAMENJEN:
- vodjem kakovosti,
- notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti,
- osebam, ki želijo postati notranji presojevalci,
- vsem, ki jih tovrstno področje zanima in želijo nadgaraditi svoje zanje z novim področjem, ki jim v prihodnosti lahko koristi pri delu ali pri novih potencialnih poslovnih izbirah.
 
KOTIZACIJA
Cena tečaja je 249,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 30. decembra 2016 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.
 
PRIJAVE IN ODJAVE:
 
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 30. december 2016. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 30. decembra 2016. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.
Nazaj