home

Pomursko društvo za kakovost

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI

Dogodki >>

24.2. in 25.2.2015 od 9.00 do 15.00 ure na naslovu ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

Na tečaju boste na praktičnih primerih spoznali in se naučili izvajati presojo sistema vodenja kakovosti. Osnova za izvedbo tečaja: mednarodni standard ISO 19011- Smernice za presojo....  in ISO 9001:2008.

Novost: Na tečaju bodo predstavljene tudi predlagane spremembe v standard ISO 9001, ki bo v novi izdaji izšel v jeseni 2015. Na praktičnih primerih, ki bodo obravnavani, pa bo tudi prikazano kako na nove zahteve že lahko opozorimo v razgovorih tekom izvajanja notranje presoje.

PROGRAM:               

1.dan

09.00– 09.30             
- uvod, predstavitev
- kaj je sistem vodenja kakovosti, standardi skupine ISO 9000
9.30 – 12.15            
- zahteve standarda ISO 9001:2008 z vidika notranjega presojevalca, kako razumeti novosti (skupinsko delo in   poročanje)
- preverjanje razumevanja zahtev standarda ISO 9001:2008  (reševanje praktični primerov, diskusija)
- notranja presoja, standard ISO 19011
- Smernice za presojo,  stopnje v sistema presojanja
- vrste presoj
- presojevalec v sistemu presojanja
12.45 - 15.00            
- planiranje presoje, analiza plana presoje   (praktični primer in skupinsko delo)
- izdelava urnika presoje
- priprava vprašalnika in obrazcev

2. dan
9.00 – 10.30                - uvodni sestanek, razgovor z udeleženci presoje - praktična vaja – študij primera
                                    - izpeljava presoje, tehnike izvajanja presoje
10.45 – 12.15              - izvajanje presoje – študij primera
                                    - zaključevanje presoje, poročilo o presoji
                                    - aktivnosti po presoji
13.00 - 15.00               pisni izpit

TEČAJ BO VODILA:

Mag. Tatjana Žagar je vodilna presojevalka različnih sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Izvedla je že več kot petsto presoj. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja v različnih organizacijah doma in v tujini. Številnim je svetovala tudi pri implementaciji zahtev za akreditacijo laboratorijev. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje in soavtorica inovativnih modelov kakovosti za šolstvo – »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« ter »Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole« in standarda kakovosti za nevladne organizacije – »NVO - Standard kakovosti«. Je članica različnih domačih in tujih strokovnih združenj, med drugim American Society for Quality (ASQ), Association of Analytical Communities (AOAC INTERNATIONAL), Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Dvakrat je bila izbrana za predavateljico leta na izobraževanjih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.

KOTIZACIJA
Cena tečaja je 249,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 17. februarja 2015 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 17. februarja  2015. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 17. februarja 2015. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

Nazaj