home

Pomursko društvo za kakovost

Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem po zahtevah novega standarda ISO 14001:2015

Dogodki >>

29.11.2016 od 9.00 do 15.30 ure na naslovu ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 je eno izmed organizacijskih orodij za čim bolj učinkovito ravnanje z materiali in energijo in posledično za stalno zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Eden izmed pomembnih elementov sistema je tudi izvajanje rednih notranjih presoj, ki jih morajo izvajati usposobljeni presojevalci.

Novi standard ISO 14001:2015 daje večji poudarek razumevanju poslovnega okolja, zahtev in pričakovanj deležnikov, obvladovanju tveganj in priložnosti ter zahteva širši pogled na okoljske vidike organizacije, ki nastopajo v različnih fazah življenjskega cikla. Poudarek je na racionalni rabi vseh naravnih virov, materialov in energije.

 PROGRAM:

 Predstavitev področja ravnanja z okoljem,
 Predstavitev zahtev mednarodnega standarda ISO 14001:2015 za področje ravnanja z okoljem s poudarkom na novih in dopolnjenih zahtevah,
 Razlaga zahtev standarda ISO 14001:2015 na praktičnih primerih,
 Pomembnost integracije sistema ravnanja z okoljem z drugimi sistemi vodenja (na primer: kakovost, varnost in zdravje),
 Predstavitev tehnik za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem,
 Kompetentnost presojevalcev,
 Študij primera in simulacija notranje presoje.

PREDAVATELJ:

Mag. Alojz Bitenc je samostojni svetovalec pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti ter zdravja pri delu ter drugih orodij za racionalizacijo poslovnih procesov v organizacijah. V zadnjih 15 letih je sodeloval v preko 100 projektih uvajanja sistemov vodenja v najvidnejših slovenskih podjetjih. Na »Slovenskem Inštitutu za kakovost« že vrsto let predava različne teme s področja ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

KOMU JE PREDAVANJE NAMENJENO:

- Odgovornim osebam za področje ravnanja z okoljem v organizacijah,
- Pooblaščencem za okolje,
- Notranjim presojevalcem ostalih sistemov vodenja, ki želijo razširiti področje presojanja,
- Vodilnim delavcem, ki so odgovorni za področje ravnanja z okoljem.

KAJ BODO UDELEŽENCI Z UDELEŽEBO PRIDOBILI

Udeleženci bodo pridobili znanje za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem v svojih organizacijah.
Udeleženci bodo prejeli potrdila PDK o usposobljenosti za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem v svojih organizacijah.

KOTIZACIJA

Cena tečaja je 145,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 22. novembra 2016 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 22. novembra 2016. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 22. novembra 2016. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

 

Nazaj