home

Pomursko društvo za kakovost

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM na osnovi NOVE IZDAJE ISO 14001:2015

Dogodki >>

17. in 18. november 2015 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti

Tečaj je namenjen skrbnikom sistema ravnanja z okoljem in notranjim presojevalcem sistema ravnanja z okoljem. Na tečaju udeleženci na praktičnih primerih, spoznajo in se naučijo izvajati presojo sistema ravnanja z okoljem. Osnova za izvedbo tečaja: mednarodni standard ISO 19011- Smernice za presojo.... in ISO 14001:2015.
 

Program:

1. DAN:
09.00– 09.30

- uvod, predstavitev tečaja
- sistem ravnanja z okoljem in njegov pomen za organizacijo

09.30 – 12.15

- zahteve standarda ISO 14001:2015 z vidika notranjega presojevalca, kako
jih razumeti (skupinsko delo in poročanje)
- preverjanje razumevanja zahtev standarda ISO 14001:2015 na praktičnih primerih
- notranja presoja, standard ISO 19011 - Smernice za presojo, stopnje v sistemu
presojanja
- presojevalec v sistemu presojanja

12.45 - 15.00

- planiranje presoje sistema ravnanja z okjoljem, analiza plana presoje (praktični primer)
- izdelava urnika presoje
- priprava na presojo sistema ravnanja z okoljem

Odmori: 10.30 do 10.45, 12.15 do 12.45

2. DAN:
9.00 – 10.30

- uvodni sestanek, razgovor z udeleženci presoje
- praktična vaja – študij primera
- izpeljava presoje, tehnike izvajanja presoje

10.45 – 12.15

- izvajanje presoje – študij primera
- zaključevanje presoje, poročilo o presoji
- aktivnosti po presoji

13.00 - 15.00

- pisni izpit


Delo poteka delno v skupinah, zato je je število mest omejenih. Udeleženci na tečaju prejmejo študijsko gradivo z vajami. Udeleženci tečaja po uspešno opravljenem izpitu prejmejo potrdilo o usposabljanju.

PREDAVATELJICA

Mag. Tatjana Žagar je vodilna presojevalka različnih sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Izvedla je že več kot petsto presoj. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja v različnih organizacijah doma in v tujini. Številnim je svetovala tudi pri implementaciji zahtev za akreditacijo laboratorijev. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje in soavtorica inovativnih modelov kakovosti za šolstvo – »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« ter »Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole« in standarda kakovosti za nevladne organizacije – »NVO - Standard kakovosti«. Je članica različnih domačih in tujih strokovnih združenj, med drugim American Society for Quality (ASQ), Association of Analytical Communities (AOAC INTERNATIONAL), Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Dvakrat je bila izbrana za predavateljico leta na izobraževanjih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.

Kotizacija

Kotizacija znaša 249,00 EUR (nismo davčni zavezanci) in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 10. novembra 2015 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 10. novembra 2015. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 10. novembra 2015. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

 

 

Nazaj