home

Pomursko društvo za kakovost

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM (ISO 14001)

Dogodki >>

18.11.2014 od 9.00 do 16.00 ure na naslovu ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 je eno izmed organizacijskih orodij za čim bolj učinkovito ravnanje z materiali in energijo in posledično za stalno zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Eden izmed pomembnih elementov sistema je tudi izvajanje rednih notranjih presoj, ki jih morajo izvajati usposobljeni presojevalci.

PROGRAM:

 Predstavitev področja ravnanja z okoljem,
 Predstavitev zahtev mednarodnega standarda ISO 14001 za področje ravnanja z okoljem,
 Razlaga zahtev standarda ISO 14001 na praktičnih primerih,
 Pomembnost integracije sistema ravnanja z okoljem z drugimi sistemi vodenja (na primer: kakovost, varnost in zdravje),
 Predstavitev tehnik za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem,
 Kompetentnost presojevalcev,
 Študij primera in simulacija notranje presoje,
 Pisni preizkus znanja.

Dvodnevno izobraževanje strjeno v enem dnevu!

KOMU JE PREDAVANJE NAMENJENO:

- Odgovornim osebam za področje ravnanja z okoljem v organizacijah,
- Pooblaščencem za okolje,
- Notranjim presojevalcem ostalih sistemov vodenja, ki želijo razširiti področje presojanja,
- Vodilnim delavcem, ki so odgovorni za področje ravnanja z okoljem.

KAJ BODO UDELEŽENCI Z UDELEŽEBO PRIDOBILI

Udeleženci bodo pridobili znanje za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem v svojih organizacijah.
Udeleženci bodo prejeli potrdila PDK o usposobljenosti za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem v svojih organizacijah.

PREDAVATELJ:
Mag. Alojz Bitenc je samostojni svetovalec pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti ter zdravja pri delu ter drugih orodij za racionalizacijo poslovnih procesov v organizacijah. V zadnjih 15 letih je sodeloval v preko 100 projektih uvajanja sistemov vodenja v najvidnejših slovenskih podjetjih. Na »Slovenskem Inštitutu za kakovost« že vrsto let predava različne teme s področja ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

KOTIZACIJA
Cena seminarja je 145,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, študijsko gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 11. novembra 2014 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 11. novembra 2014. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 11. novembra 2014. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.


 

Nazaj