home

Pomursko društvo za kakovost

Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem

Dogodki >>

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM

po zahtevah ISO 14001:2004

 

25. in 26. marec 2013 od 09.00 do 15.00 ure,
na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9 v Murski Soboti.

 

Na tečaju boste na praktičnih primerih spoznali kako učinkovito izvajati notranjo presojo sistema ravnanja z okoljem.

Osnova za izvedbo tečaja je mednarodni standard ISO 19011- Smernice za presojo sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem.

PROGRAM:            

 

1. dan  09.00– 09.30    - uvod, predstavitev

- kaj je sistem ravnanja z okoljem, standardi skupine ISO 14000

- proces notranje presoje sistema ravnanja z okoljem

09.30 – 12.15 - zahteve standarda ISO 14001 kako jih razumeti kot notranji presojevalec   

  (skupinsko delo in poročanje)

12.45 – 15.00     - preverjanje razumevanja zahtev standarda ISO 14001

                         (reševanje praktičnih primerov, diskusija)

2. dan -09.00 – 10.30 - notranja presoja, standard ISO 19011 - Smernice za presojo,  stopnje v   sistemu presojanja

- presojevalec v sistemu presojanja

                                   - kako planirati presojo sistema ravnanja z okoljem in možnost integracije

  s presojo sistema vodenja kakovosti (praktični primer in skupinsko delo)         

10.45 -  12.15  - kako se pripraviti na skupno presojo  (praktični primer in skupinsko delo)

- izvedba presoje,  analiza napak v izvedbi  presoje

- zapisi ugotovitev študij primera  (skupinsko delo in poročanje)

- poročilo o presoji

12:45 – 14.30   - simulacija presoje

- aktivnosti po presoji, korektivni in preventivni ukrepi

- pisni izpit

TEČAJ JE NAMENJEN:

bodočim notranjim presojevalcem sistema ravnanja z okoljem ter predstavnikom vodstva za ravnanje z okoljem.

TEČAJ BO VODILA:

Mag. Tatjana Žagar je vodilna presojevalka različnih sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Izvedla je že več kot petsto presoj. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja v različnih organizacijah doma in v tujini. Številnim je svetovala tudi pri implementaciji zahtev za akreditacijo laboratorijev. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje in soavtorica inovativnih modelov kakovosti za šolstvo – »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« ter »Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole« in standarda kakovosti za nevladne organizacije – »NVO - Standard kakovosti«. Je članica različnih domačih in tujih strokovnih združenj, med drugim American Society for Quality (ASQ), Association of Analytical Communities (AOAC INTERNATIONAL), Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Dvakrat je bila izbrana za predavateljico leta na izobraževanjih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.

KOTIZACIJA

Cena tečaja je 249,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 20. marca 2013 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:

Prijave sprejemamo s priloženo prijavnico do zasedbe mest, najkasneje pa do 20. marca 2013. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 20. marca 2013. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške.                                                                                                                             [1] V primeru ne-odjave  in hkratnega ne-prihoda na tečaj, kotizacije ne vračamo.

 

Nazaj