home

Pomursko društvo za kakovost

STROKOVNO SREČANJE NOTRANJIH PRESOJEVALCEV

Dogodki >>

Izpopolnjevalni seminar za notranje presojevalce

30.9.2014 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti

Notranji presojevalci se pri svojem delu redno srečujemo s številnimi izzivi: od temeljnih vprašanj o smiselnosti in potrebnosti notranjih presoj, pa do bolj strokovnih, kot na primer kako prepoznati kritične elemente sistema vodenja in kako jih presojati, kako podati ugotovitve, da bodo razumljive in strokovno utemeljene ter ne nazadnje da bodo predstavljale dodano vrednost za našo organizacijo. Tem in podobnim temam bo posvečen celoten seminar, na katerem bomo obravnavali notranjo presojo kot celovit proces in ob upoštevanju pogleda najvišjega vodstva na izvajanje notranje presoje. 

 

PROGRAM

  • Celovit pogled na notranjo presojo (notranja presoja kot proces; deležniki, njihove želje, potrebe in pričakovanja)
  • Cilji notranje presoje
  • Presojanje na osnovi tveganj
  • Presojanje kritičnih elementov sistema vodenja (npr. politika, cilji, izboljševanje, vodstveni pregled; standardi ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001)
  • Priprava na presojo
  • Ugotovitve presoje
  • Učinkovitost in uspešnost notranje presoje
  • Vaje na praktičnih primerih 


KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO

 Notranjim presojevalcem;
 osebam z zadolžitvami v zvezi z delovanjem sistema vodenja;
 pa tudi vodstvenemu osebju, ki pričakuje od notranjih presoj koristi za delovanje organizacije.

KAJ BODO UDELEŽENCI S PRIHODOM NA SEMINAR PRIDOBILI

Izmed koristi za udeležence posebej poudarjamo poglobitev razumevanja celovitosti v pristopu k notranjim presojam, kar bo posledično prineslo večjo učinkovitost in uspešnost notranjih presoj, s tem pa večje zadovoljstvo vseh udeležencev v procesu notranje presoje.

PREDAVATELJ

Mag. Peter Kunc je že preko 25 let vodilni presojevalec sistemov vodenja kakovosti in sistemov ravnanja z okoljem ter vodilni ocenjevalec v postopkih akreditiranja. V letih 1990-1998 je bil direktor področja ocenjevanja sistemov vodenja na SIQ, v letih 1998-2006 je deloval v gospodarstvu na vodilnih mestih z zadolžitvami na področjih organizacije poslovanja, kakovosti, ravnanja z okoljem ipd., v letih 2006-2011 je bil kot tehnični vodja zaposlen pri Slovenski akreditaciji, od leta 2011 pa je direktor Instituta Scientis. Od leta 1991 sodeluje pri pripravi standardov skupine ISO 9000 na nacionalnem nivoju (je predsednik SIST/TC VZK) in kot ekspert – predstavnik Slovenije – tudi na mednarodnem nivoju (ISO/TC 176), kjer je med drugim član delovnih skupin za tolmačenje zahtev standarda ISO 9001 in za pripravo njegove prihodnje izdaje.

 

KOTIZACIJA
Cena seminarja je 105,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, študijsko gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 23. september 2014 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

 

PRIJAVE IN ODJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 23. septembra 2014. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 23. septembra 2014. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

Nazaj