home

Pomursko društvo za kakovost

STATISTIČNA KONTROLA KAKOVOSTI IN OCENJEVANJE TVEGANJ

Dogodki >>

19. oktobra 2018 med 8.30 in 14.00 uro, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota

Se želite seznaniti s prosto dostopnim programskim orodjem, ki vam bo v pomoč pri statistični kontroli kvalitete?
Bi želeli spoznati orodje, s katerim lahko ocenjujete tveganja?

 

Pridružite se nam na izobraževanje in osvojite znanja, ki vam bodo še dodatna programska podpora pri vodenju in vzdrževanju kakovosti v vaši organizaciji.

R je programski jezik in prosto dostopno programsko okolje za statistično računanje in grafiko. Uporabljajo ga v statistiki, pri analizi podatkov in t.i. podatkovnem rudarjenju. Uporaba R je še bolj nezahtevna in prijazna za uporabnika, če R uporabljamo skupaj s popularnim open source profesionalnim okoljem R studio.
R in njegove knjižnice predstavljajo osnovo za uporabo različnih statističnih in grafičnih tehnik. Kot primer uporabe si bomo ogledali paket qcc, ki podpira statistično analizo procesov in je zelo primeren za nadzor in zagotavljanje kvalitete procesov.

V drugem delu bo  predstavljena Risk Kit knjižnica za MS Excel, ki omogoča hitro izdelavao Monte–Carlo simulacij. Kot primer si bomo ogledali, kako za dani projekt pripravljen deterministični izračun nadgradimo z uporabo Risk Kit knjižnice v stohastičnega. Tako dosežemo, da so naši modeli ocenjevanja stroškov na projektih bližje realnosti.

PROGRAM

1) Statistična kontrola kvalitete s pomočjo programskega jezika R
• Uvod v R
• Uvod v R Studio
• Inštalacija R
• Inštalacija R Studio
• Uvod v Osnove statistike z R
• Statistična kontrola kvalitete v R
• Predstavitev paketa qcc
• Primeri statistične kontrole kvalitete: Kako lahko pripravimo svoje kontrolne karte?

2) Ocenjevanje tveganj
Predstavitev RISK KIT knjižnice za MS Excel, ki omogoča hitro izdelavo Monte –Carlo simulacij in analize tveganj.
• Integracijo knjižnice v Microsoft Excel okolje
• Kvantitativen način upravljanja s tveganji
• Preprosto rokovanje
• Vse funkcije uporabne kot Excelove funkcije
• Grafično in statistično analizo Monte Carlo simulacij

PREDAVATELJ:
Andrej Gyergyek – univ. dipl. inž. fiz., se zadnja leta ukvarja s proučevanjem modelov za izračun stroškov razgradnje kompleksnih objektov. Da sploh lahko razvijemo model določitve stroškov, moramo najprej zbrati podatke o željenem objektu, jih primerno urediti in pripraviti za uporabo v danem modelu.
Sestavni del določitve cene, je tudi določiti tveganje za posamezne scenarije.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti s prosto dostopnim programskim okoljem R. V kratkem času bomo spoznali, da je možno uporabljati R, tudi če nimamo posebnega znanja iz računalništva in programiranja. Potrebujemo le nekoliko dobre volje in vztrajnosti. Če bomo začeli uporabljati R, bomo na ta način pridobili močno orodje za statistični nadzor procesov. Sistematična obdelava in grafični prikaz procesa sta nam tudi v veliko pomoč pri komuniciranju.

V drugem delu predstavitve se bomo seznanili z orodjem za ocenjevanje tveganj, kar je še posebej zanimivo za tiste, ki morajo analizirati določene tveganja na projektih in pripraviti register tveganj.

KOTIZACIJA

Kotizacija za delavnico je 105,00 eur na udeleženca in vključuje organizacijo delavnice, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 12. oktobra 2018 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 12. oktobra 2018. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 12. oktobra 2018. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

Nazaj