home

Pomursko društvo za kakovost

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Dogodki >>

"RešujemVARNO!" S spoznavanjem in tveganjem do varnega reševanja

V letu 2015 in 2016 izvajamo projekt Promocije zdravja na delovnem mestu z naslovom "RešujemVARNO!" S spoznavanjem in tveganjem do varnega reševanja. Izhodišče smo postavili v potrebe gasilca, saj se število ekstremnih vremenskih pojavov (poplave, žled, zemeljski plazovi), avtomobilskih in drugih nesreč ter požarov, kjer igrajo gasilci ključno vlogo izrazito povečuje.

Pri tem se moramo zavedati, da je gasilstvo v prvi vrsti humanitarnost, kjer gasilec velikokrat pozabi na lastno varnost, da bi zaščitil drugega. Iz tega razloga je pomembno, da povečamo osveščenost slehernega gasilca o pomembnosti osebne zaščitne in varovalne opreme. Težave predstavlajajo tudi nenehne spremembe osebne zaščitne in varovalne opreme. Spreminjajo se materiali, predpisi in vremenske razmere, ki vplivajo na funkcionalnost opreme. Zaradi teh sprememb je končni uporabnik slabo poučen o funkciji zaščitne opreme in ne pozna življenjske dobe osebne zaščitne in varovalne opreme. S projektom opozarjamo gasilce predvsem na to, da pod osebno zaščitno opremo ni razumljena le zaščitna gasilska obleka, ampak štejemo sem tudi podkapo, podobleko, čelado, škornje in rokavice. Med drugim delimo z gasilci primere dobre prakse, da lahko sami sledijo k čim boljšemu delovanju gasilskih enot.

Pripravili smo tudi anketni vprašalnik o tem, kako varno rešujejo gasilci. Sodelujete lahko tukaj >> https://www.1ka.si/a/78516

Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Nazaj