home

Pomursko društvo za kakovost

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Dogodki >>

 »Spekter preventivnih ukrepov s poudarkom na osebni varovalni in delovni opremi«

Zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ne pomeni samo, da ima zaposleni urejeno delovno okolje in urejene počitke ter odmor za malico, ampak da je tudi mikrookolje okrog njega optimalno. To se nanaša na njegova delovna oblačila in posledično na celotno osebno varovalno in zaščitno opremo. Slednja mora biti ustrezna v ekstremnih delovnih okoljih. Zaradi morebiti neustreznih delovnih oblačil in/ali osebne varovalne opreme je zaposleni izpostavljen izražanju negativnih emocij, frustracij, strahu, neudobja, omejitvi gibanja in v ekstremnem delovnem okolju tveganju za življenje in poškodbam. Do omejitve gibanja lahko pride zaradi neustreznih krojev delovnih oblačil in/ali neustreznega načina oblačenja enega elementa zaščitne opreme na drugega (čebulno oblačenje za povečanje zaščite). Do takšnega problema prihaja, ko se osebna varovalna in zaščitna oprema nabavlja pri različnih proizvajalcih, ki medsebojno niso povezani. Vsi omenjeni dejavniki seveda negativno vplivajo na delavčevo delovno zmožnost in učinkovitost ne glede na vrsto dela, ki ga zaposleni opravlja. Najboljšo delovno učinkovitost lahko pričakujemo od delavca, ko je le ta zdrav iz več zornih kotov, fizično, mentalno, psihično in z vidika prilagajanja okolju v katerem deluje. Zagotoviti vse dejavnike, ki bodo delavcu omogočali na delovnem mestu optimum, pomeni tudi da ni izpostavljen negativnim vplivom iz okolja, ki bi ogrožali njegovo življenje (morebitne poškodbe in tveganje za življenje) oziroma, da je pred temi zunanjimi vplivi ustrezno zaščiten. Osnovne potrebe za doseganje in ohranjanje zdravja na delovnem mestu z vidika preprečevanja poškodb in širjenja infekcij vključujejo tudi oblačila in tekstilne materiale (zaščitne), ki ne nazadnje tvorijo mikrookolje okrog človeka.
 

V okviru projekta Promocije zdravja na delovnem mestu smo s partnerji v konzorciju izvedli različne promocijske in diseminacijske aktivnosti o pomenu in rabi osebne varovalne opreme. Izhodišče smo postavili v potrebe končnega uporabnika, tj. gasilca, ki svoje delovne aktivnosti opravlja v ekstremnih okoljskih pogojih.
 

Več o projektu: tukaj

Poster spekter preventivnih ukrepov: tukaj


Projekt »Spekter preventivnih ukrepov s poudarkom na osebni varovalni in delovni opremi« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nazaj