home

Pomursko društvo za kakovost

Prehod na nove zahteve mednarodnega standarda – ISO 9001:2015

Dogodki >>

19. oktober 2017, od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti.

Seminar je namenjen direktorjem organizacij, vodjem kakovosti in notranjim presojevalcem.

Udeleženci na praktičnih primerih spoznajo najpomembnejše spremembe in nove zahteve v standardu ISO 9001:2015 s poudarkom kako optimalno izvesti prehod in nagraditi obstoječi sistem vodenja kakovosti. Posebej bodo izpostavljeni primeri poznavanja konteksta organizacije, obravnavanje tveganj in obvladovanje sprememb ter drugih elementov, pomembnih za prehod. Osnova za izvedbo seminarja: mednarodni standard ISO 9001:2015 in ISO/TS 9002:2016.

 

 PROGRAM:

  • pregled novosti in sprememb in praktični vidik njihove uvedbe v vsakdanjo prakso
  • zakaj standard poudarja pomen razumevanja konteksta organizacije in obravnavanje tveganj in priložnosti
  • pomen dokumentiranih informacij z vidika ISO 9001:2015 v primerjavi z obvladovanjem dokumentov in zapisov kot priložnost za organizacijo
  • zanke in pasti na katere je potrebno biti pozoren pri prehodu,
  • vprašanja in dileme, ki se v organizaciji pojavljajo ob prehodu na nove zahteve standarda ISO 9001:2015*
 
*V kolikor želite dobiti odgovore na vaša vprašanja, nam jih ob prijavi ali vsaj teden dni pred usposabljanjem lahko posredujete na e-naslov info@pdk-drustvo.si
 

 Delo poteka delno v skupinah. Udeleženci na seminarju prejmejo študijsko gradivo z vajami in  potrdilo o usposabljanju. 

 
TEČAJ BO VODILA:
 
Mag. Tatjana Žagar je bila vodilna presojevalka različnih sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Izvedla je več kot petsto presoj. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja v različnih organizacijah doma in v tujini. Številnim je svetovala tudi pri implementaciji zahtev za akreditacijo laboratorijev. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje in soavtorica inovativnih modelov kakovosti za šolstvo – »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« ter »Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole« in standarda kakovosti za nevladne organizacije – »NVO - Standard kakovosti«. Je članica različnih domačih in tujih strokovnih združenj, med drugim American Society for Quality (ASQ), Association of Analytical Communities (AOAC INTERNATIONAL), Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Dvakrat je bila izbrana za predavateljico leta na izobraževanjih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.
 
KOTIZACIJA
 
Kotizacija za delavnico je 135,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 12. oktobra 2017 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.
 
PRIJAVE IN ODJAVE:
 
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 12. oktobra 2017. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 12. oktobra 2017. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.
Nazaj