home

Pomursko društvo za kakovost

PREDSTAVITVE SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO (ISO 50001) V POVEZAVI S SITEMOM RAVNANJA Z OKOLJEM (ISO 14001)

Dogodki >>

 

V mesecu aprilu 2014

 

VSEBINA DELAVNICE

 • Predstavitev zahtev mednarodnega standarda ISO 50001 za področje upravljanja z energijo,
 • Predstavitev ključnih procesov s pomembno neposredno in posredno in rabo energije:
 • Načrtovanje in izvajanje investicij,
 • Načrtovanje izvajanja proizvodnih procesov,
 • Izvajanje proizvodnih procesov,
 • Sklepanje pogodb za nabavo energije,
 • Vzdrževanje infrastrukture ter ostali procesi.
 • Pregled različnih metodologij za izvajanje energetskih pregledov,
 • Postavitev izhodiščnega stanja na področju energetske učinkovitosti ter določitev kazalnikov uspešnosti energetske učinkovitosti procesov,
 • Pomen baze poslovnih in energetskih priložnosti kot osnove za doseganje izboljšav. Dokumentiranje energetskih priložnosti,
 • Integracija energetskih vidikov v faze planiranja, razvoja in nabave,
 • Odgovornosti in pooblastila za obvladovanje energetskih vidikov,
 • Pomen programov usposabljanja za področje energetike in učinkovite rabe energije za tiste zaposlene, ki s svojimi odločitvami pomembno vplivajo na učinkovito rabo energije,
 • Predstavitev operativnih postopkov za izvajanje procesov in upravljanja z energijo, analiza pomanjkljivosti ter dopolnitev postopkov,
 • Predstavitev sistemskih postopkov na področju upravljanja z energijo, kot so: spremljanje zakonodajnih zahtev, obvladovanje dokumentacije, komuniciranje, izvajanje preventivnih in korektivnih ukrepov, notranje presoje ter vodstveni pregled.

PREDAVATELJ

Mag. Alojz Bitenc je samostojni svetovalec pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti ter zdravja pri delu, modela poslovne odličnosti ter drugih orodij za racionalizacijo poslovnih procesov v organizacijah. Na področju okolja se je v okviru programa EU "European Association for Environmental Management Education" dodatno usposabljal. Ima tudi večletne izkušnje z računalniško avtomatizacijo industrijskih procesov, pridobljene v Iskri Avtomatiki in na Inštitutu Jožef Stefan. V zadnjih 12 letih je sodeloval v preko 100 projektih uvajanja sistemov vodenja v najvidnejših slovenskih podjetjih. Na »Slovenskem Inštitutu za kakovost« že vrsto let predava različne teme s področja ravnanja z okoljem.

KOTIZACIJA

Cena seminarja je 79,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje začetka seminarja na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 4 dni pred začetkom seminarja.  Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni  pred začetkom. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. 

 

 

Nazaj