home

Pomursko društvo za kakovost

Kontekst organizacije, razmišljanje o tveganjih in priložnostih ter načrtovanje sprememb z vidika ISO 9001:2015 - kako jih učinkovito obvladovati in presojati v praksi

Dogodki >>

16. marec 2017 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti.

Seminar je namenjen direktorjem organizacij, vodjem kakovosti in notranjim presojevalcem. Udeleženci boste na praktičnih primerih spoznali najpomembnejše vplivne dejavnike na organizacijo, kako pomemben je kontekst za organizacijo, katere metode organizacija lahko uporabi za upoštevanje konteksta. Spoznali boste osnove obravnavanja tveganj in zahtev standarda za obvladovanje sprememb. Osnova za izvedbo tečaja: mednarodni standard ISO 9001:2015 in ISO/TS 9002:2016.

 
PROGRAM:
 
- Kontekst organizacije z vidika zahtev ISO 9001:2015
- Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na organizacijo, kako jih razumeti, kako jih določiti (najpogostejše metode) in kako presojati kontekst organizacije (praktični primeri in diskusija)
- Kako kontekst organizacije pogojuje razmišljanje o tveganjih ter priložnostih in tveganja ter priložnosti z vidika zahtev ISO 9001:2015
- Kako razmišljanje o tveganjih in priložnostih vnesti v delovanje organizacije in kje vse je že v obstoječi praksi razmišljanje o tveganjih in priložnostih prisotno  – praktični primeri in diskusija
- Kako presojati področje tveganj in priložnosti v organizaciji (praktični primeri)
- Spremembe in njihovo načrtovanje z vidika zahtev ISO 9001:2015
- Kaj vse upoštevamo ob uvajanju sprememb in kako jih sistematično uvajati – praktični primeri in diskusija
- Kako presojati načrtovanje in uajanje sprememb – praktični primeri.
    
Delo poteka delno v skupinah. Udeleženci na seminarju prejmejo študijsko gradivo z vajami in  potrdilo o usposabljanju. 

TEČAJ BO VODILA:
 
Mag. Tatjana Žagar je vodilna presojevalka različnih sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Izvedla je že več kot petsto presoj. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja v različnih organizacijah doma in v tujini. Številnim je svetovala tudi pri implementaciji zahtev za akreditacijo laboratorijev. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje in soavtorica inovativnih modelov kakovosti za šolstvo – »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« ter »Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole« in standarda kakovosti za nevladne organizacije – »NVO - Standard kakovosti«. Je članica različnih domačih in tujih strokovnih združenj, med drugim American Society for Quality (ASQ), Association of Analytical Communities (AOAC INTERNATIONAL), Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Dvakrat je bila izbrana za predavateljico leta na izobraževanjih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.
  
KOTIZACIJA
 
Kotizacija za delavnico je 130,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 10 marca na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.
 
PRIJAVE IN ODJAVE:
 
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 10. marca 2017. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 10. marca 2017. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.
Nazaj