home

Pomursko društvo za kakovost

KAKO RAZUMETI STANDARD ISO 22000?

Dogodki >>
 
Sreda, 22. junij 2016 od 9.00 do 14.00 ure v Murski Soboti.
 
Standard ISO 22000 – sistem vodenja varnosti živil združuje vse zahteve sistema HACCP (Hazard analisys and critical control point) po Codex Alimentariusu kot tudi pravila dobre higienske prakse, sledljivosti in označevanja živil, ter je uporaben v vseh fazah prehranske verige. Opredeljuje zahteve za področje varnosti živil, s poudarkom na analizi dejavnikov tveganja z oceno tveganja posameznih parametrov (surovin, polizdelkov, izdelkov, aditivov, alergenov…) in faz proizvodnega procesa. Organizacija mora načrtovati in razvijati postopke potrebne za realizacijo varnih proizvodov.
 
Pri vzpostavitvi prerekvizitnih programov (operativni osnovni programi) mora organizacija upoštevati naslednje:
- način gradnje, tlorise zgradb in pripadajočih prostorov/objektov
- tlorise prostorov, vključujoč proizvodne prostore in prostore za zaposlene
- izvore/dobavo zraka, vode, energije in drugih virov
- podporne storitve, vključno z odlaganjem odpadkov in odplak
- ustreznost opreme in dostopnost za čiščenje, vzdrževanje- preventivno vzdrževanje
- upravljanje z nabavljenimi materiali (surovinami, sestavinami, kemikalijami in embalažo), preskrbo (z vodo, zrakom, paro in ledom), odvoz/odlaganje  odpadkov in odplak) in rokovanje s proizvodi (skladiščenje in prevoz)
- ukrepe za preprečevanje navzkrižnega onesnaženja
- čiščenje in sanitacija
- nadzor nad škodljivci
 
Načrt HACCP mora biti dokumentiran in mora vsebovati naslednje informacije za vsako določeno kritično kontrolno točko (KKT):
-  tveganje za varnost živil, ki ga mora KKT obvladovati
-  kontrolne ukrepe
-  kritične meje
-  postopke monitoringa
-  korekcije in korektivne ukrepe, ki jih je treba izvesti, če so kritične meje presežene
-  odgovornost in pooblastila
-  zapise monitoringa.
 
Sistem sledljivosti mora omogočati določitev serij proizvodov in povezavo od surovine do izdelka, kar vpliva na izbiro ustreznega dobavitelja in nadzor nad dobavitelji. Zapis sledljivosti mora biti na razpolago toliko časa, da se omogoči obravnava proizvoda, ki potencialno ni varen in za primer umika/odpoklica živila.
 
Sama specifičnost standarda tako pri uvajanju standarda kot pri vzdrževanju velikokrat povzroča nemalo odprtih vprašanj. Z izobraževanjem boste dobili znanje, ki vam bo koristilo bodisi pri vzpostavitvi standarda ali pri vzdrževanju.
 
PROGRAM izobraževanje:
 
- Vsebina standarda ISO 22000
- Kaj so prerekvizitni programi?
- Kako pripraviti Načrt HACCP – primer
- Analiza tveganja
- Sledljivost
- Neskladni proizvodi
- Obvladovanje dokumentacije (polovnika, predpisov, navodil in obrazcev) - primeri.
 
UDELEŽENCI BODO PRIDOBILI:
 
- Seznanili z zahtevami standarda, osnovne zakonodaje;
- Pridobili znanja za praktično uvajanje standarda in pripravo sistemske dokumentacije;
- Utrdili znanja s področja standarda in zahtev standarda, ter morebiti dopolnili znanje na specifičnih področjih. 
 
PREDAVATELJICA:
 
Marija Sraka, univ. dipl. inž. živilske tehnologije je certificirana izvedenka za HACCP in notranja in zunanja presojevalka za standard ISO 22000 – sistem vodenja varnosti živil. Poleg tega je notranja presojevalka za številne sisteme po standardih ISO 9001, ISO 14001, OHSAS. Vrsto let je bila ocenjevalka in vodilna ocenjevalka za Priznanje RS za poslovno odličnost po modelu EFQM ter ocenjevalka NAKVISA (Nacionalne agencije za kakovost v višjih šolah). Ima bogate delovne izkušnje iz gospodarstva in področja izobraževanja. Prioritetno delavno področje je izvajanje notranjega nadzora in notranjih presoj v prehranskih obratih.
 
KOTIZACIJA
 
Cena tečaja je 120,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 15. junija 2016 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.
 
PRIJAVE IN ODJAVE:
 
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 15. junija 2016. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 15. junija 2016. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.
 

 

 

Nazaj