home

Pomursko društvo za kakovost

KAJ PRINAŠA NOVA IZDAJA STANDARDA ISO 9001:2015?

Dogodki >>

21.10.2014 od 09.00 do 15.00 ure v Murski Soboti

                    ZAGOTOVITE SI SVOJE MESTO NA IZOBRAŽEVANJU, ŠTEVILO MEST JE OMEJENIH.

V letu 2015 se pričakuje nova, že peta izdaja standarda ISO 9001. Po manjših spremembah in dopolnitvah v letu 2008 bo nova izdaja standarda prinesla spremenjeno strukturo, prenovljena načela vodenja kakovosti, nove zahteve glede odnosa organizacije do njenega zunanjega in notranjega okolja ter obvladovanja tveganj, in še številne druge spremembe obstoječih zahtev. Glavnina sprememb je že znana in spremembe do končne izdaje standarda bodo zgolj še manjše. Seveda lahko počakate na samo izdajo standarda in se z novostmi seznanite šele takrat. Vendar pa vam priporočamo, da se zaradi koristi, ki jih za organizacije prinašajo spremembe, z njimi seznanite že sedaj in jih čim prej tudi uvedete v prakso.

 

 PROGRAM
  • Konceptualne spremembe standarda
  • Struktura novega standarda
  • Glavne značilnosti posameznih poglavij standarda
  • Podrobnejši pregled sprememb
  • Vaje na praktičnih primerih

KOMU JE NAMENJENO

  • Vodstvenemu osebju, ki pričakuje od sistema vodenja kakovosti koristi za delovanje organizacije;
  • osebam z zadolžitvami glede delovanja sistema vodenja kakovosti;
  • in vsem, ki želijo spoznati zahteve ISO 9001:2015 in se kar najbolje pripraviti na prehod na novo izdajo standarda.

KAJ BOSTE NA IZOBRAŽEVANJU PRIDOBILI

Na seminarju bomo največ pozornosti namenili tistim ključnim spremembam standarda, ki bodo po našem mnenju od organizacij zahtevale največ dela in morda tudi nekaj dodatnega znanja: kontekstu organizacije, zainteresiranim stranem in njihovim zahtevam, obvladovanju tveganj. Udeleženci se bodo tako bolje pripravili na prehod na novo izdajo standarda.

PREDAVATELJ

Mag. Peter Kunc je vodilni presojevalec za sisteme vodenja že od februarja 1990 ter član mednarodnega tehničnega odbora (ISO/TC 176) za pripravo nove izdaje standarda ISO 9001:2015 in za tolmačenje zahtev obstoječe izdaje ISO 9001:2008. Poleg tega ima bogate izkušnje z uporabo sistema vodenja tudi iz organizacij, v katerih je bil zaposlen na vodstvenih delovnih mestih ter kot predavatelj in svetovalec. 

KOTIZACIJA

Cena seminarja je 95,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, študijsko gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 14. oktobra 2014 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 14. oktobra 2014. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 14. oktobra 2014. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo. 

 

 

Nazaj