home

Pomursko društvo za kakovost

IZPOPOLNJEVALNI TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI in SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM

Dogodki >>

IZPOPOLNJEVALNI TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE  SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI in SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM –
KOMBINIRANA NOTRANJA PRESOJA NA OSNOVI NOVIH IZDAJ STANDARDOV ISO 9001:2015 IN ISO 14001:2015

8. oktober 2015 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti

Nova standarda sta že izšla!
ISO 9001:2015 22.9.2015 in ISO 14001:2015 14.9.2015

 

Tečaj je namenjen vodjem in skrbnikom kakovosti in ravnanja z okoljem ter usposobljenim notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem. Na tečaju udeleženci na praktičnih primerih spoznajo kako učinkovito izvajati KOMBINIRANE NOTRANJE PRESOJE Z VIDIKA NOVIH IZDAJ STANDARDOV ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Poudarek bo dan notranji presoji elementov standardov, ki so novi ali bistveno spremenjeni ter najpogostejšim napakam in pomanjkljivosti pri izvajanju notranjih presoj. Osnova za izvedbo tečaja so mednarodni standard ISO 19011- Smernice za presojo...ter novi izdaji ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.


PROGRAM:

- uvod, predstavitev tečaja
- glavne novosti in spremembe v standardih ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015
- kaj novosti in spremembe pomenijo za obstoječi sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem
- kako kot presojevalec razumeti in presojati nove ali spremenjene zahteve v ISO 9001:2015 in ISO 14001 (študijski primeri)
- kako se pripraviti na kombinirano notranjo presojo in najpogostejše pomanjkljivosti (študijski primer)
- izvedba notranje presoje in napake pri izvedbi kombinirane presoje (študijski primeri)
- analiza napak v izvedbi kombinirane notranje presoje
- poročanje o izvedeni presoji
- zapisi ugotovitev in najpogostejše napake pri zapisovanju ugotovitev presoje
- pisni izpit

Delo poteka delno v skupinah. Udeleženci na tečaju prejmejo študijsko gradivo z vajami. Udeleženci tečaja po uspešno opravljenem izpitu prejmejo potrdilo o usposabljanju.


PREDAVATELJICA
Mag. Tatjana Žagar je vodilna presojevalka različnih sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Izvedla je že več kot petsto presoj. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja v različnih organizacijah doma in v tujini. Številnim je svetovala tudi pri implementaciji zahtev za akreditacijo laboratorijev. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje in soavtorica inovativnih modelov kakovosti za šolstvo – »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« ter »Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole« in standarda kakovosti za nevladne organizacije – »NVO - Standard kakovosti«. Je članica različnih domačih in tujih strokovnih združenj, med drugim American Society for Quality (ASQ), Association of Analytical Communities (AOAC INTERNATIONAL), Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Dvakrat je bila izbrana za predavateljico leta na izobraževanjih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.

Kotizacija
Kotizacija znaša 124,00 EUR (nismo davčni zavezanci)  in vključuje organizacijo delavnice, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 1. oktobra 2015 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

Prijave in odjave:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 1. oktobra 2015. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 1. oktobra 2015. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

 

Nazaj