home

Pomursko društvo za kakovost

Izpopolnjevalni seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti – ISO 9001:2015

Dogodki >>

 

18. aprila 2016 od 9.00 do 15.00 ure na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota.

Seminar je namenjen vodjem kakovosti in notranjim presojevalcem. Udeleženci na praktičnih primerih spoznajo pristope in poglobijo znanje za učinkovito izvajanje notranjih presoj in obvladovanje neskladnosti, vodenje korektivnih in izboljšav. Spoznajo osnove obravnavanja tveganj in zahtev standarda za obvladovanje sprememb. Osnova za izvedbo tečaja: mednarodni standard ISO 19011- Smernice za presojanje sistemov vodenja in ISO 9001:2015

Seminar na katerem boste pridobili tudi vse informacije, pomembne za prehod iz ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.

PROGRAM: 

- kako razumeti nove zahteve v standardu ISO 9001:2015 kot notranji presojevalec,
- kako se učinkovito pripraviti na presojo, vertikalni in horizontalni pristop k presoji, kdaj in kako (praktični primeri),
- kako pregledati predhodne ugotovitve s presoj in kako jih upoštevati pri pripravi na presojo, najpogostješe napake pri pripravi na presojo,
- kako učinkovito voditi razgovor s presojanimi, da pridobimo dovolj dokazil o učinkovitosti izvajanja sistema vodenja kakovosti (praktični primeri),
- kako presojati procese in njihovo učinkovitost, kako v presojo procesov vključiti obravnavanje tveganj in priložnosti ter obvladovanje sprememb,
- kako standard ISO 9001:2015 opredeljuje neskladnosti in kako jih presojamo (praktični primeri),
- kako neskladnosti razumemo in obvladujemo v organizaciji (praktični primeri),
- kako razumemo in vodimo korektivne ukrepe ter izboljšave, (reševanje praktičnih primerov, diskusija).

TEČAJ BO VODILA:

Mag. Tatjana Žagar je vodilna presojevalka različnih sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Izvedla je že več kot petsto presoj. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja v različnih organizacijah doma in v tujini. Številnim je svetovala tudi pri implementaciji zahtev za akreditacijo laboratorijev. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje in soavtorica inovativnih modelov kakovosti za šolstvo – »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« ter »Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole« in standarda kakovosti za nevladne organizacije – »NVO - Standard kakovosti«. Je članica različnih domačih in tujih strokovnih združenj, med drugim American Society for Quality (ASQ), Association of Analytical Communities (AOAC INTERNATIONAL), Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Dvakrat je bila izbrana za predavateljico leta na izobraževanjih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.

KOTIZACIJA
Cena tečaja je 124,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 12. aprila 2016 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 12. aprila 2016. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 12. aprila 2016. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

 

Nazaj