home

Pomursko društvo za kakovost

Izpopolnjevalni seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti – ISO 9001

Dogodki >>

7. oktobra 2014 od 9.00 do 15.00 ure na naslovu Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

Seminar je namenjen vodjem kakovosti in notranjim presojevalcem ter predstavnikom vodstva za kakovost. Udeleženci boste na praktičnih primerih spoznali pristope za učinkovito izvajanje notranjih presoj in obvladovanje neskladnosti, vodenje  korektivnih in preventivnih ukrepov ter izboljšav. Spoznali osnove ocenjevanja tveganj pri definiranju preventivnih ukrepov.

Osnova za izvedbo tečaja: mednarodni standard ISO 19011- Smernice za presojanje sistemov vodenja in ISO 9001:2008 in napoved sprememb za novo izdajo ISO 9001:2015.

Novost: Na seminarju bodo na kratko predstavljene predlagane spremembe v standardu ISO 9001, ki bo v novi izdaji izšel v jeseni 2015.

PROGRAM:

- kako se učinkovito pripraviti na presojo, vertikalni in horizontalni pristop k presoji, kdaj in kako (praktični primeri),
- kako pregledati predhodne ugotovitve s presoj in kako jih upoštevati pri pripravi na presojo, najpogostješe napake pri pripravi na presojo,
- kako učinkovito voditi razgovor s presojanimi, da pridobimo dovolj dokazil o učinkovitosti izvajanja sistema vodenja kakovosti (praktični primeri),
- kako presojati procese in njihovo učinkovitost, kako presojati učinkovotost izvedenih korektivnih ali preventivnih ukrepov – najpogostješe napake,
- kako standard ISO 9001:2008 opredeljuje neskladnosti, kako je predvideno z ISO 9001:2015
- kako neskladnosti razumemo in obvladujemo v organizaciji (praktični primeri),
- zakaj se nam istovrstne neskladnosti ponavljajo,
- kako razumemo korektivne, preventivne ukrepe ter izboljšave, (reševanje praktičnih  primerov, diskusija),
- ali je za učinkovito vodenje preventivnih ukrepov potrebno razumeti in prepoznati tveganja - spremembe, ki so pri tem predvidene z izdajo ISO 9001:2015
     
Delo poteka delno v skupinah. Udeleženci na seminarju prejmejo študijsko gradivo z vajami in  potrdilo o usposabljanju.

PREDAVATELJ

Mag. Tatjana Žagar je vodilna presojevalka različnih sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Izvedla je že več kot petsto presoj. Izkušnje ima tako z vodenjem in izvajanjem projektov kot tudi svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja v različnih organizacijah doma in v tujini. Številnim je svetovala tudi pri implementaciji zahtev za akreditacijo laboratorijev. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje in soavtorica inovativnih modelov kakovosti za šolstvo – »Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja« ter »Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole« in standarda kakovosti za nevladne organizacije – »NVO - Standard kakovosti«. Je članica različnih domačih in tujih strokovnih združenj, med drugim American Society for Quality (ASQ), Association of Analytical Communities (AOAC INTERNATIONAL), Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Dvakrat je bila izbrana za predavateljico leta na izobraževanjih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje.

KOTIZACIJA
Cena seminarja je 125,00 € na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, študijsko gradivo, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.
Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 30. septembra 2014 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 30. septembra 2014. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 30. septembra 2014. Pri morebitnih kasnejših odjavah[1] si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

Nazaj