home

Pomursko društvo za kakovost

Delavnice za PREHOD na novo izdajo standarda ISO 9001:2015

Dogodki >>

 

S pričetkom v sredo, 2.12.2015 ob 9.00 uri v Murski Soboti

Septembra letos je bila izdana nova, že peta izdaja standarda ISO 9001. Po manjših spremembah in dopolnitvah v letu 2008 nova izdaja standarda prinaša spremenjeno strukturo, prenovljena načela vodenja kakovosti, nove zahteve glede odnosa organizacije do njenega zunanjega in notranjega okolja ter obvladovanja tveganj ter še številne druge spremembe obstoječih zahtev.

Zaradi koristi, ki jih za organizacije prinašajo spremembe, je še posebej priporočljivo, da se z njimi seznanite čim prej in jih čim prej tudi uvedete v prakso.

PROGRAM:

1. delavnica, 2. december 2015

- Kontekst organizacije (zunanje in notranje okolje ter zainteresirane strani)
- Obvladovanje tveganj in priložnosti ter sprememb
- Voditeljstvo, vodenje procesov
- Vrednotenje delovanja in izboljševanje

2. delavnica, 11. december 2015

- Obvladovanje virov
- Načrtovanje in obvladovanje delovanja

Opomba: Podane so zgolj ključne vsebine oz. posamezna poglavja standarda; obravnavalo se bo vse zahteve standarda.

Zasnova delavnic bo naslednja:

- Predstavitev glavnih značilnosti obravnavanih elementov standarda
- Podrobnejši pregled zahtev standarda
- Prikaz praktičnih primerov z vajami
- Analiza obstoječih rešitev pri udeležencih oz. njihovih organizacijah
- Priprava osnutkov rešitev, dokumentov ipd. za posamezne organizacije
- Predstavitev rešitev, izmenjava pogledov in izkušenj

Trajanje posamezne delavnice: 9:00 – 15:00

Komu so delavnice namenjene

Vsem, ki se želijo podrobneje seznaniti z zahtevami nove izdaje standarda, ker bodo morali poskrbeti za prilagoditve njihovega sistema vodenja kakovosti, da bo izpolnjeval zahteve ISO 9001:2015.

Kaj bodo udeleženci in njihove organizacije pridobili z udeležbo na delavnicah

Udeleženci se bodo seznanili z novostmi in hkrati tudi pripravili osnutke rešitev za njihove organizacije. Tako jim bo v veliki meri olajšano kasnejše delo v organizaciji, s tem pa bo prehod na novo izdajo mnogo lažji ter učinkovitejši in uspešnejši.

Vodja delavnic:

Delavnice bo vodil mag. Peter Kunc, ki že več kot 25 let deluje na področju vodenja kakovosti kot vodilni presojevalec, predavatelj in svetovalec. Je član mednarodnega tehničnega odbora ISO/TC 176 in sicer skupine za tolmačenje zahtev standarda ISO 9001 ter za pripravo nove izdaje ISO 9001:2015. Ima raznovrstne delovne izkušnje iz gospodarstva in javnega sektorja, kjer je delal na področjih, povezanih z vodenjem kakovosti. Bil pa je tudi prvi direktor področja ocenjevanja sistemo vodenja na SIQ.

Kotizacija:

Kotizacija za dvodnevni program delavnic, pri čemer se lahko vsake delavnice udeležita dva udeleženca enega podjetja je 290,00 EUR (društvo ni DDV zavezanec) na podjetje in vključuje organizacijo delavnice, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek.

Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 25. novembra 2015 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 25. novembra 2015. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 25. novembra 2015. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

 

 

 

 

 

 

Nazaj